مشهد نارنجی

تجهیزات آزمایشگاهی

نویسنده: فریبا محمدی
12 اردیبهشت 01 ساعت 16:16
شرکت به آزما سكو پيشرو در طراحی و ساخت انواع سکوهای آزمايشگاهی افتخار دارد با استفاده از سابقه طولانی کارشناسان خود که آگاهی کامل به استاندارد های آزمایشگاهی ( GLP ) را دارا هستند و طراحی آزمايشگاهی را طبق کليه استانداردهای لازم انجام می دهند .
تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت به آزما سكو پيشرو در طراحی و ساخت انواع سکوهای آزمايشگاهی افتخار دارد با استفاده از سابقه طولانی کارشناسان خود که آگاهی کامل به استاندارد های آزمایشگاهی ( GLP ) را دارا هستند و طراحی آزمايشگاهی را طبق کليه استانداردهای لازم انجام می دهند . درجهت بالا برد ن کيفيت و تخصصی تر نمود ن اين رشته کاری پيشرفتهای شايان ذکری نمود ه و با طرحهای نوين، استفاد ه از علم روز د نيا و تحقيقات همه جانبه گروه R&D در خد مت گروه های مختلف توليد ی/ اکتشافی / اختراعی/تحقيقاتی/ آموزشی انجام وظيفه می نمايد .

شرکت به آزما سكو واقف بر اين است که طراحی آزمايشگاه بايد به گونه ای باشد که در عين متناسب بود ن با نوع کار و تعد اد پرسنل، استاندارد های لازم را مد نظر قرار د هد.

هر چند يک آزمايشگاه از لحاظ فضای مورد استفاده قسمت کوچکی از يک مجموعه را تشکيل می د هد، ولی يکی از قسمت های بسيار مهم هر مجموعه می باشد، ( مانند مغر در بد ن انسان )

تجهیزات آزمایشگاهی
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره تجهیزات آزمایشگاهی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب