مشهد نارنجی
جستجو برای عبارت ادعیه و ادویه تعداد یافته ها: 2

نام کتاب ادعیه و ادویه یا گلهای ارغوان: ادعیه و ادویه یا گلهای ارغوان،ادعیه و ادویه جلد 1 و 2 و 3 که شامل: کتاب جفر (پانزده سطری) و جلد سوم کتاب گل... ادامه مطلب
کتاب گلهای ارغوان در باب آثار اسماء الهی، خواص آیات قرآنی، برخی ختومات مجربه، طب منظوم و ادویه قدیمی است. همچنین موضوعات زیر را هم در بر میگیرد: در... ادامه مطلب