مشهد نارنجی
جستجو برای عبارت اسطرلاب تعداد یافته ها: 1

سال نگارش این رساله معلوم نیست ولی می دانیم که چکیده اثر دیگری از خواجه نصیرالدین طوسی به نام صدباب در اسطرلاب است که خود آن را تلخیص کرده است.خواجه ن... ادامه مطلب